Manuele Therapie

Tijdens de behandeling beweegt de podotherapeut de gewrichten van een patiënt met een techniek die mobiliseren wordt genoemd. Het mobiliseren, waarbij gewrichten níet worden geforceerd of gemanipuleerd, heeft als doel om de optimale positionering van bewegingsassen in gewrichten te bewerkstelligen en spreekt het regeneratieve vermogen van het bindweefsel aan. De juiste gewrichtsbeweging wordt door een specifieke handgreep ingestuurd. De nadruk ligt op het wegnemen van de onderliggende oorzaak van de klachten in de gehele bewegingsketen en niet (alleen) op het bestrijden van lokale symptomen.
Bij elke nieuwe patiënt wordt nagegaan of er een indicatie is voor manuele therapie, of de klachten mechanisch zijn van aard. Wanneer dit het geval is vindt anamnese en lichamelijk onderzoek plaats. Daarnaast wordt de individuele bewegingsvoorkeur van de patiënt in kaart gebracht.
De behandeling manuele therapie bestaat uit het insturen van de gewrichten in de richting van de bewegingsvoorkeur. Omdat ieder mens (en daarmee ieder gewricht) uniek van vorm is, is ook de optimale bewegingssturing voor iedereen verschillend. Gewrichtskapsel en -banden bepalen deze bewegingssturing. Doel van de behandeling is het zodanig beïnvloeden van gewrichtskapsel en -banden dat de optimale bewegingssturing wordt hersteld. Dit wordt bereikt door het passief uitvoeren van bewegingen in alle gewrichten van De voet en het onderbeen Deze bewegingen worden driedimensionaal, in een rustig tempo, met geringe kracht en in de richting van de  bewegingsvoorkeur uitgevoerd. Ook kunnen oefeningen, advies en ‘huiswerkoefeningen’ deel uitmaken van de behandeling.

 

Het resultaat
Na een behandeling is de positie van bewegingsassen veranderd en is het ongestoord uitvoeren van (voorkeurs)bewegingen weer beter mogelijk. Mechanische klachten die bij bewegen ontstaan (pijn, weefselirritatie, spierspanning) kunnen daardoor verminderen

Back to top